Правила за борсови операции

Споразумение

1. Общи разпоредби

1.1. Настоящото споразумение установява характеристиките на предоставянето на обменни услуги от Онлайн услугата.

1.2. Онлайн услуга се разбира като интернет ресурс за обмен на виртуални пари - baksman.net.

1.3. Потребителите са физически лица и организации ( и), които са се съгласили да сътрудничат с онлайн услугата.

1.4. Когато се говори в общи линии, Потребителят и Онлайн ресурсът се наричат Страни.

1.5. Страните се съгласяват, че настоящото електронно споразумение има еднаква сила с писменото споразумение и има за цел да уреди отношенията им в процеса на консумиране на обменни услуги.

1.6. Споразумението се счита за публична оферта, чието приемане се извършва от Потребителя, попълвайки заявление за получаване на услугите, предоставяни от Онлайн услугата. Заявлението се подава чрез уеб ресурса baksman.net.

 

2. Предмет на споразумението

2.1. Онлайн ресурсът baksman.net предоставя услуги, чийто списък е посочен в точка 4 от Споразумението, но Потребителят е длъжен да спазва стандартите, посочени в точка 9. "Процедура за извършване на обменни операции". Услугите се предоставят по начина, определен от Правилника, чиито разпоредби са изложени в точка 5 от Споразумението. 

2.2. Потребителят, извършил операцията за размяна, трябва да плати за нея.

 

3. Взаимни задължения на страните

3.1. Онлайн услугата baksman.net поема следните задължения:

3.1.1. Осигурете конвертирането на електронни пари от такива разплащателни услуги като Yandex . Money, Payeer, Qiwi, OKPAY, като същевременно се придържате към стандартите, установени от настоящото споразумение.

3.1.2. Осигурявайте информационна и техническа поддръжка на Потребителите в хода на потреблението им от услугите, предоставяни от Онлайн услугата.

3.1.3. Гарантирайте поверителността на информацията относно извършването на обменни транзакции (лична информация на клиентите, времето на транзакцията, сумата) и ги прехвърлете на Потребителите, извършили съответните плащания. Ако поверителна платежна система е участвала в процеса на размяна, тогава такава операция получава статут на „поверителна“ и не подлежи на допълнително разкриване.

3.1.4. Ограничете достъпа на неупълномощени лица до данните за плащането.

3.1.5. Предоставяйте на Потребителя отстъпки по начина, предписан от Споразумението.

3.1.6. Осигурете превод на средства по сметката на Потребителя или трета страна не по-късно от 24 часа след получаване на жалбата в ситуациите, изброени в точки 3.2.5, 5.4-5.6 от Споразумението.

3.1.7. Пазете в тайна и не разкривайте информация за обменни операции, както и лични данни на Потребителя на интернет услугата на трети страни, с изключение на следните ситуации: - със законно решение на съда по местонахождението на собственика на интернет услугата ; - по законно искане на компетентните органи по местонахождението на собственика на интернет услугата; - по искане на администрацията на една от платежните системи, а именно Perfect Money, OKPAY, Payeer, Qiwi, Yandex. Пари и други. 


3.2. Потребителят поема следните задължения:

3.2.1. Предоставете на онлайн услугата най-точната информация, за да осигурите бърз обмен.

3.2.2. Посочете правилните подробности за вашия имейл адрес.

3.2.3. Създайте възможности за получаване на известия от системата по имейл. Осигурете достъп до мрежата с помощта на компютър или друго устройство. Инсталирайте антивирусни програми, така че връзката с онлайн ресурса да е възможно най-сигурна.

3.2.4. Спазвайте изискванията на настоящото споразумение.

3.2.5. Уведомете администрацията на ресурса, ако средствата не са били кредитирани изцяло или частично по сметката на получателя. А също и за всички ситуации, когато са настъпили обстоятелствата, посочени в точки 5.4-5.6 от настоящото споразумение. Уведомлението трябва да бъде изпратено до администрацията не по-късно от месец след настъпването на съответния инцидент. Неспазването на това изискване ще доведе до прехвърляне на оспорените суми по сметката на Онлайн услугата.

3.2.6. Спазвайте законите на вашата държава на пребиваване и гражданство.

3.2.7. Да не нарушава изискванията на нормативните актове, които установяват характеристиките на онлайн обмена.

 

3.3. Правата на онлайн услугата baksman.net:

3.3.1. Спрете услугата за известно време, за да отстраните неизправности и да надстроите.

3.3.2. Спрете транзакцията, ако е получено искане от компетентните органи, партньори или жалба на Потребителя за измамни действия. Обменът спира за времето, необходимо за изясняване на ситуацията.

3.3.3. Създайте система отстъпки за борсови операции по ваша преценка. Отстъпката на борсата не се взема предвид, ако услугата за обмен не получава печалба от приложението, т.е. обменният курс е отрицателен или равен на 0.

3.3.4. Създаване и промяна на комисионната за размяната.

3.3.5. Ограничете потенциалния Потребител в достъпа до техните услуги, без да обяснявате причините за отказа.

3.3.6. Ако в процеса на размяна се допусне грешка, Онлайн услугата може да изиска от потребителя да потвърди транзакцията, извършена с помощта на ср. Dstv St. ides, да изпрати по имейл екранна снимка на виртуалния портфейл.

3.3.7. Да прекъсне разговор с Потребител, който се държи неадекватно или ограничава служителите при получаването на данните, необходими за разрешаване на проблема му.

3.3.8. Блокиране на изпълнението на плащане в случаите, предвидени в кл. 5.4-5.6 от настоящото споразумение или правилника.

3.3.9. Блокирайте превода и не връщайте парите, докато не бъде идентифицирана самоличността на Потребителя.

3.4. Службата за сигурност на услугата има право да замрази заявлението на клиента, ако той е получил незаконно обогатяване по какъвто и да е начин в тази или услуга за обмен на трета страна и е в списъка на длъжниците, докато причините не бъдат изяснени и компенсиране на загубите, понесени от обменници от този потребител. 

3.5. Услугата за обмен си запазва правото да преразгледа условията за възнаграждение в рефералната програма. 

3.6. Рефералните награди не се кредитират, ако услугата за обмен носи печалба по-малка от 0,6%.

3.7. Рефералните такси могат да бъдат оттеглени, ако поканеният има 5 или повече препоръки. Също така, всеки от 5-те реферала трябва да има поне едно успешно приложение. 

3.8. Онлайн услугата има право да преустанови операцията в случай, че идентифицира целта за реализиране на печалба от клиента върху разликата в обменните курсове на обменната услуга. В този случай приложението се блокира, докато администрацията на услугата изясни обстоятелствата.  

3.9. Услугата има право да преизчисли лихвения процент, определен от приложението, в случай на:
- дълго забавяне при получаване на средства от клиента до услугата, поради забавяне от страна на услуга на трета страна .
- на клиента е посочено минималното комисия за прехвърляне на транзакция, което доведе до голямо закъснение в получаване на средствата по сметката на услугите.

4. Услуги.

4.1. Baksman.net извършва операции за обмен на електронни пари за такива разплащателни системи като Bitcoin , Perfect Money , OKPAY , Yandex . Money , Payeer , Qiwi . Банки, чийто списък е достъпен на уебсайта, участват в извършването на плащания;

4.2. Онлайн услугата няма правомощия да проверява дали Потребителят има права върху средства, които участват в обмена.

 

5. Правилник за извършване на борсови сделки.

5.1. Обмяната започва при прехвърляне на пари от потребителя.

5.2. Обмяната се счита за извършена след превеждане на парите на посочените от Клиента данни.

5.3. Потребителят няма право да отмени операцията, след като е започнала, или да поиска връщане на средствата, прехвърлени за обмена.

5.4. Ако Потребителят преведе сумата, чиято сума не съответства на данните, посочени при извършване на обмена, тогава Онлайн услугата има право да спре операцията или да извърши операцията, като вземе предвид сумата, получена от Онлайн услугата. Също така, при заявка на потребителя в съответствие с точка 3.2.5, Онлайн услугата обменя действително преведената сума, като се вземе предвид обменният курс, който е в сила в момента на започване на транзакцията.

5.5. Ако е посочен неправилен акаунт, обменът не се извършва. Парите се връщат на Потребителя по негово заявление на основание клауза 3.2.5. В същото време се начисляват комисионни, както и глоба от 2% от сумата на превода.

5.6. Ако Потребителят е коригирал сумата на плащането или е извършил плащане от чужда сметка, Онлайн услугата има право да блокира такова плащане. Възстановяването става по искане на Потребителя въз основа на клауза 3.2.5. Но потребителят се таксува комисионна и глоба от 1%.

5.7. Ако потребителят на обменника извърши обмен в посока на биткойн криптовалутата, т.е. промени някоя от представените в услугата на Bitcoin, трябва да се има предвид, че транзакциите в мрежата на Bitcoin отнемат от 15 минути до няколко дни. Това по никакъв начин не зависи от обменника baksman.net и не може да повлияе на ситуацията или да ускори обработката на транзакцията.

5.8 Получаването на средства по посока на Visa/Master Card може да отнеме до 5 (пет) банкови дни.

5.9 Клиентът се задължава да заплати заявлението в рамките на 15 минути, в противен случай приложението може да бъде изтрито или преизчислено по текущия курс.

6. Отговорности на страните и гаранции за онлайн услугата

6.1. Ресурс c- Баксман обменникът не носи никаква законова отговорност за последиците от неправилно използване на услугата или за грешки, допуснати от Потребителя при попълване на заявлението за обмяна на виртуална валута. Анулиране на плащане не се извършва, дори ако парите са изпратени по грешна сметка. 

6.2. Онлайн услугата не заплаща щети, причинени от загуба на производителността на оборудването като цяло или на отделните му части, които се използват от Потребителя по време на размяната.

6.3. Онлайн услугата не носи отговорност за забавяния на плащания или неточности в нейния процес, възникнали в резултат на действията на банки или платежни системи. Обменникът не носи отговорност за последващо след операцията за размяна, възможно блокиране на банкови карти и сметки на платежните системи на потребителя.

6.4. Baksman.net не носи отговорност за разходите и загубите на Потребителя, възникнали в резултат на погрешно представяне на последния относно тарифи, рентабилност на размяната или други субективни проблеми.

6.5. Онлайн услугата baksman.net не компенсира разходите, причинени от закъснения или грешки в процеса на обмен.

6.6. Потребителят потвърждава, че съществуват правни основания за разпореждане със средствата, участващи в размяната.

6.7. Всички загуби на трети страни, произтичащи от използването на ресурсите на Онлайн услугата от Потребителя, се компенсират от последния в пълен размер, поради връщането и приспадането от бъдещи приложения.

 

7. Процедура за промяна на условията на труд

7.1 Администрацията на baksman.net има право да изменя или допълва настоящото споразумение по всяко време. Те придобиват сила и влизат в сила, след като бъдат публикувани в ресурса.

 

8. Невидими обстоятелства

8.1. В случай на непреодолими обстоятелства страните се освобождават от отговорност за неизпълнение или несвоевременно изпълнение на условията на настоящото споразумение. Под неустоими обстоятелства се разбират войната, терористичната атака, пожар, наводнение, бунтове, проникване на хакери, действия на местни власти. Те включват също спиране на тока и липса на достъп до мрежи, включително интернет и комуникационни услуги.

 

9. Процедурата за извършване на борсови операции

9.1. Онлайн услугата не може да се използва за извършване на незаконни транзакции. Потребителят се съгласява да носи отговорност за опит за размяна на съмнителни средства в съответствие с правилата на държавата, в която е извършено нарушението.

9.2. Ако незаконността на плащането бъде доказана, тогава Онлайн услугата има право да предостави информация за това по искане на правоприлагащите органи, платежната система или увреденото лице.

9.3. За да направи размяна, Потребителят трябва да изтегли съответния брой електронни пари от своя виртуален портфейл. В същото време той е лично отговорен за съществуването на правно основание за кредитиране на пари в портфейла, тъй като проверката на законността на тази операция не е от компетентността на Онлайн услугата.

9.4. Извършването на банков превод е възможно в рамките на Интернет банкирането на платежната система. Ако заявлението е било обработено чрез банков оператор или банкомат, парите ще бъдат върнати на Потребителя не по-късно от 24 часа. При превод на карта на Сбербанк, Потребителят трябва да плати 1% от сумата на плащането. Връщане ср. Dstv и т.н. oiskhodit единствено при определяне на услугата за сигурност на подателя. 

9.5. Онлайн услугата не носи отговорност за плащания, извършени със съгласието на Потребителя от трети страни.

9.6. Потребителят приема споразумението изцяло, като активира бутона "Съгласен съм с правилата за обмен".