Правила за борсови операции

Споразумение

 1. Общи положения

1.1. Това Споразумение установява характеристиките на предоставянето на услуги за обмен от Онлайн услугата.

1.2. Онлайн услугата означава онлайн ресурс за обмен на виртуални пари – baksman.net.

1.3. Потребителите включват лица и организации, които са изразили съгласието си да си сътрудничат с Онлайн услугата.

1.4. Когато се споменават общо, Потребителят и Онлайн ресурсът се наричат Страни.

1.5. Страните се съгласяват, че този електронен Договор има еднаква сила с писмения договор и има за цел да регулира отношенията им в процеса на ползване на борсови услуги.

1.6. Споразумението се счита за публична оферта, чието приемане става чрез попълване на заявление от Потребителя за получаване на услугите, предоставяни от Онлайн услугата. Кандидатстването се подава чрез уеб ресурса baksman.net.

 
 1. Предмет на Споразумението

2.1. Онлайн ресурсът baksman.net предоставя услуги, чийто списък е посочен в клауза 4 от Споразумението, но Потребителят е длъжен да спазва стандартите, посочени в клауза 9. „Процедура за извършване на обменни транзакции“. Услугите се предоставят по начина, определен от Правилника, чиито разпоредби са посочени в клауза 5 от Споразумението.

2.2. Потребителят, извършил операцията по обмен, трябва да я плати.

 
 1. Взаимни задължения на страните

3.1. Онлайн услугата baksman.net поема следните задължения:

3.1.1. Осигурете преобразуването на електронни пари в посоките, установени от услугата на сайта, и същевременно спазвайте стандартите, установени от това Споразумение.

3.1.2. Осигурява информационна и техническа поддръжка на Потребителите в процеса на използване на услугите, предоставяни от Онлайн услугата.

3.1.3. Гарантиране на поверителността на информацията относно извършването на обменни транзакции (лична информация на клиентите, час на транзакцията, сума) и прехвърлянето им на Потребителите, които са извършили съответните плащания. Ако в процеса на обмен е участвала поверителна платежна система, тогава такава операция получава статус „поверителна“ и не подлежи на по-нататъшно разкриване.

3.1.4. Ограничете достъпа на неупълномощени лица до данните за плащане.

3.1.5. Предоставя на Потребителя отстъпки по начина, предвиден в Споразумението.

3.1.6. Осигурете прехвърлянето на средства по сметката на Потребителя или трета страна не по-късно от един ден след получаване на жалбата в ситуациите, изброени в клаузи 3.2.5, 5.4-5.6 от Споразумението.

3.1.7. Пазете в тайна и не разкривайте информация за обменни транзакции, както и лични данни на Потребителя на интернет услугата на трети страни, с изключение на следните ситуации:
- по законно решение на съда по местонахождението на собственика на интернет услугата ; - по законово искане на компетентните органи по местоположението на собственика на интернет услугата; - по искане на администрацията на една от платежните системи, а именно Perfect Money, OKPAY, Payeer, Qiwi, Yandex. Пари и други.

3.2. Потребителят поема следните задължения:

3.2.1. Прехвърлете на онлайн услугата най-точната информация, за да осигурите бърз обмен.

3.2.2 Посочете истинските данни за вашия имейл адрес.

3.2.3. Създайте възможности за получаване на известия от системата по имейл. Осигурете достъп до мрежата с помощта на компютър или друго устройство. Инсталирайте антивирусни програми, така че връзката с онлайн ресурса да е възможно най-сигурна.

3.2.4. Спазвайте изискванията на настоящото споразумение.

3.2.5. Уведомете администрацията на ресурса, ако средствата не са били изцяло или частично кредитирани по сметката на получателя. А също и за всички ситуации, когато са настъпили обстоятелствата, посочени в клаузи 5.4-5.6 от настоящото Споразумение. Уведомлението следва да бъде изпратено до администрацията не по-късно от един месец след настъпване на съответния инцидент. Неспазването на това изискване води до прехвърляне на оспорвани суми към сметката на Онлайн услугата.

3.2.6. Спазвайте законите на вашата страна на пребиваване и гражданство.

3.2.7. Не нарушавайте изискванията на разпоредбите, които установяват характеристиките на обмена онлайн.

3.2.8. Предоставете всички необходими данни и преминете през процедурата за проверка на самоличността по всяко време по искане на Администрацията на онлайн услугата в съответствие с клауза 10 от настоящото Споразумение.

 

3.3. Права на онлайн услугата baksman.net:

3.3.1. Временно спрете услугата за отстраняване на неизправности и надграждане.

3.3.2. Спрете транзакцията, ако бъде получено обжалване от компетентните органи, партньори или Потребителят се оплаче от измамни дейности. Борсата спира за времето, необходимо за изясняване на ситуацията.

3.3.3. По ваша преценка установете система от отстъпки за обменни транзакции. Отстъпката за обмен не се взема предвид, ако услугата за обмен не получи печалба от приложението, т.е. процентът на обмен е отрицателен или равен на 0.

3.3.4. Задаване и промяна на комисионни за борсата.

3.3.5. Ограничете достъпа на потенциален Потребител до своите услуги, без да обяснявате причините за отказа.

3.3.6. Ако се допусне грешка по време на процеса на обмен, Онлайн услугата има право да изиска от Потребителя да потвърди транзакцията чрез средство за комуникация, електронна поща, екранна снимка на виртуалното портмоне.

3.3.7. Прекратяване на разговор с Потребител, който се държи неадекватно или ограничава служителите да получат данните, необходими за разрешаване на неговия проблем.

3.3.8. Блокира плащането в случаите, предвидени в ал. 5.4-5.6 от настоящото Споразумение или Правилника.

3.3.9. Блокирайте превода, блокирайте сметката и не връщайте средствата, докато самоличността на Потребителя не бъде напълно идентифицирана в съответствие с клауза 10 от настоящото Споразумение.

3.4. Службата за сигурност на услугата има право да замрази заявлението на клиента, ако той по някакъв начин е получил незаконно обогатяване в тази или трета услуга за обмен и е в списъка на длъжниците, докато не бъдат изяснени причините и загубите, понесени от обменниците от този потребител се изясняват.

3.5. Услугата за обмен си запазва правото да преразглежда условията за възнаграждение в програмата за препоръки.

3.6. Наградите за препоръка не се начисляват, ако обменната услуга реализира печалба под 0,6%.

3.7. Натрупаните реферали могат да бъдат оттеглени, ако поканеният има 5 или повече реферали. Освен това всеки от 5-те реферали трябва да има поне една успешна кандидатура.

3.8. Онлайн услугата има право да спре операцията, ако се разкрие целта на клиента да спечели печалба от разликата в курсовете на обменната услуга. В този случай приложението се блокира до изясняване на обстоятелствата от администрацията на услугата.

3.9. Услугата има право да преизчисли тарифата, фиксирана в приложението, в случай на:
- дълго забавяне на получаването на средства от клиента към услугата, поради забавяне от страна на услуга на трета страна. клиентът посочи минималната комисионна за превода за транзакцията, което доведе до дълго забавяне на получаването на средства в услугата по сметката.


 1. Услуги

4.1. Baksman.net извършва операции по обмен на електронни пари на платежни системи като Bitcoin , Perfect Money , OKPAY , Yandex.Money , Payeer , Qiwi . Банките, чийто списък е достъпен на уебсайта, участват в извършването на плащания;

 
 1. Правила за извършване на обменни сделки

5.1. Обмяната започва при прехвърляне на пари от потребителя.

5.2. Обмяната се счита за извършена след превеждане на парите на посочените от Клиента данни.

5.3. Потребителят няма право да отмени операцията, след като е започнала, или да поиска връщане на средствата, прехвърлени за обмена.

5.4. Ако Потребителят е превел сумата, чиято сума не съответства на данните, посочени при извършване на обмена, Онлайн услугата има право да спре операцията. По искане на Потребителя в съответствие с клауза 3.2.5, Онлайн услугата обменя действително преведената сума, като взема предвид обменния курс, който е в сила в момента на започване на транзакцията.

5.5. Ако е посочен неправилен акаунт, обменът не се извършва. Парите се връщат на Потребителя по негово заявление на основание клауза 3.2.5.

5.6. Ако Потребителят е коригирал сумата на плащането или е извършил плащане от чужда сметка, Онлайн услугата има право да блокира такова плащане. Възстановяването става по искане на Потребителя въз основа на клауза 3.2.5.

5.7. Ако потребителят на обменника извърши обмен в посока на биткойн криптовалутата, т.е. промени някоя от представените в услугата на Bitcoin, трябва да се има предвид, че транзакциите в мрежата на Bitcoin отнемат от 15 минути до няколко дни. Това по никакъв начин не зависи от обменника baksman.net и не може да повлияе на ситуацията или да ускори обработката на транзакцията.

5.8 Получаването на средства по посока на Visa/Master Card може да отнеме до 5 (пет) банкови дни.

5.9 Клиентът се задължава да заплати приложението в рамките на 15 минути, в противен случай приложението може да бъде изтрито или преизчислено по текущия курс.

5.10 Във всеки случай, когато се извърши възстановяване, се удържа комисионна от 5%, с изключение на клауза 10.9.
 
 1. Отговорност на страните и гаранции на онлайн услугата

6.1 Ресурс-обменник Baksman не носи никаква правна отговорност за последствията от неправилно използване на услугата или за грешки, допуснати от потребителя при попълване на заявление за обмен на виртуална валута. Няма анулиране на плащането, дори ако парите са изпратени в грешна сметка.

6.2. Онлайн услугата не заплаща щети, произтичащи от загуба на работоспособност на оборудването като цяло или на отделни негови части, които се използват от потребителя по време на смяната.

6.3. Онлайн услугата не носи отговорност за забавяне на плащанията или неточности в процеса, произтичащи от действия на банки или платежни системи. Обменникът не носи отговорност за евентуално блокиране на банкови карти и сметки на платежните системи на потребителя след операцията по обмен.

6.4. Baksman.net не носи отговорност за разходите и загубите на Потребителя, произтичащи от погрешни представи на последния относно тарифите, рентабилността на обмена или други субективни въпроси.

6.5. Онлайн услугата baksman.net не компенсира разходи, причинени от закъснения или грешки в процеса на обмен.

6.6. Потребителят потвърждава, че има правни основания за разпореждане със средствата, участващи в обмена.

6.7. Всички загуби на трети страни, произтичащи от използването на ресурсите на Онлайн услугата от Потребителя, се компенсират от последния в пълен размер, поради връщане и приспадане от бъдещи приложения.

 
 1. Процедура за промяна на условията на труд

7.1 Администрацията на baksman.net има право да прави промени или допълнения към това Споразумение по всяко време. Те стават валидни и влизат в сила след публикуването им на ресурса.

 

 1. Невидими обстоятелства

8.1. В случай на непреодолими обстоятелства, страните се освобождават от отговорност за неизпълнение или несвоевременно изпълнение на условията на настоящото споразумение. Силови обстоятелства се разбират като война, терористична атака, пожар, наводнение, безредици, хакерско проникване, действия на местните власти. Те включват също прекъсвания на електрозахранването и липса на достъп до мрежи, включително интернет и комуникационни услуги.

 

 1. Процедурата за извършване на обменни сделки

9.1. Онлайн услугата не може да се използва за незаконни транзакции. Потребителят се съгласява да носи отговорност за опит за обмен на съмнителни средства, в съответствие с нормите на държавата, в която е извършено нарушението.

9.2. Ако се докаже незаконността на плащането, Онлайн услугата има право да предостави информация за това по искане на правоприлагащите органи, платежната система или пострадалото лице.

9.3. За да извърши обмен, Потребителят трябва да изтегли от своето виртуално портмоне подходящата сума електронни пари. В същото време той носи лична отговорност за наличието на правни основания за кредитиране на пари в портфейла, тъй като проверката на законността на тази операция не е от компетенциите на Онлайн услугата.

9.4. Извършването на банков превод е възможно в рамките на интернет банкирането на платежната система. Ако заявлението е обработено чрез банков оператор или банкомат, тогава парите се връщат на потребителя не по-късно от 24 часа. При прехвърляне към карта на Сбербанк Потребителят трябва да заплати 1% от сумата на плащането. Връщането на средства става само след факта, че службата за сигурност определи подателя на превода.

9.5. Онлайн услугата не носи отговорност за плащания, извършени със съгласието на Потребителя от трети страни.

9.6. Потребителят приема изцяло Споразумението чрез активиране на бутона „Съгласен съм с правилата на борсата“.

 
 1. Потвърждение на лични данни

10.1. За потвърждаване на самоличността Администрацията на онлайн услугата има право да поиска, но не се ограничава до следните данни:

 • Фамилия, име и бащино име на Потребителя.
 • Пълни паспортни данни.
 • Информация за гражданство и/или двойно гражданство.
 • Всякакви данни за датата и мястото на раждане на Потребителя.
 • Всички данни относно мястото на регистрация и/или местоживеене на Потребителя.
 • Снимки на паспорт, лична карта, международен паспорт, шофьорска книжка.
 • Собствени снимки на потребителя с документ за самоличност (паспорт) в ръка.
 • Всички сметки за комунални услуги с данни и местоживеене на Потребителя.
 • Всякакви други данни, които Администрацията на Онлайн услугата счете за необходими за пълно идентифициране на физическото лице.

10.2. Събирането, обработването и съхраняването на всички данни, получени по време на процедурата за проверка на самоличността от Онлайн услугата, ще се извършва в съответствие с Политиката за поверителност .

10.3. Онлайн услугата ще използва цялата информация, получена за Потребителя по време на процедурата за проверка на самоличността, но не само тези данни, за контрол на финансовите транзакции и предотвратяване на нарушения на законите в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

10.4. Потребителят дава своето съгласие Онлайн услугата да записва, обработва и съхранява всички данни за дейността на Потребителя и личните му данни през цялото време, през което Потребителят използва Услугата, както и след изтриване на акаунта за 5 години.

10.5. Потребителят дава своето съгласие на Онлайн услугата да извършва всякакви изследвания, които Онлайн услугата счете за необходими, както и да ангажира трети страни за постигане на целите на изследването. Това съгласие се дава еднократно и се прилага за неограничен брой изследвания през целия период на съхранение на данните в съответствие с точка 10.4. настоящото споразумение.

10.6. Потребителят дава своето съгласие Онлайн услугата да провежда разследвания и да използва неговите лични данни, данни за текущи транзакции и/или всякакви други данни, свързани с него, за предотвратяване на престъпления, нарушения на закона, предотвратяване на процеси, които допринасят за пране на пари и тероризъм финансиране.

10.7. След като Потребителят предостави данни на Онлайн услугата, като ги въведе в специални полета по време на регистрацията и/или премине през процедурата за идентификация, Потребителят носи цялата отговорност за тяхната приложимост. В случаите, когато администрацията на онлайн услугата не може да се свърже с потребителя, използвайки посочената информация за контакт за дълго време (повече от 72 часа), администрацията на онлайн услугата има право да блокира акаунта и всички средства по него до отговор се получава от потребителя.

10.8. За осъществяване на процедурата за персонална идентификация (KYC), Потребителят дава съгласието си Онлайн услугата да ангажира специализирани услуги (трета страна).

10.9 Потребителят се съгласява с проверката на всички транзакции, извършвани в Онлайн услугата. Адресите на портфейла на всички текущи транзакции ще бъдат автоматично проверявани от AML за участие в такива концепции като:

 • Услуга Darknet
 • Незаконна услуга
 • Услуга за смесване
 • Пазарът на Darknet
 • измама
 • Измамна размяна
 • Откраднати монети
 • откуп

Ако бъде открита връзка, Потребителят ще трябва да премине през процедурата за потвърждаване на личните данни. Едва след преминаване на процедурата, преведените средства ще бъдат върнати на Потребителя, минус комисионна от 10%.

 
 1. Рискове, свързани с използването на криптовалути

11.1 Всички транзакции с криптовалути се квалифицират като инвестиции с високо ниво на риск. Когато извършва каквито и да е операции, потребителят трябва да се увери, че има достатъчно познания и е напълно наясно с всички възможни рискове.

Търговията с криптовалута включва значителни рискове. Основната разлика от фиатните валути може да се определи от факта, че нейният обменен курс и емисия не се поддържат от нито едно правителство или централна банка, които могат да увеличат пазарната стойност и наличността за покупка/продажба. Електронната валута крие риск от възможна обезценка в случай на загуба на потребителско доверие в нея, което може да бъде подкопано от действията на нейните създатели, промени в софтуерната поддръжка, появата на алтернативни валути в резултат на форк, ограничения и забрани за криптовалути, въведени от различни държави. В допълнение, доверието във валутата, а оттам и стойността, може да намалее поради системни технически проблеми и хакери. Имайки предвид това, съществува висок риск при търговия с криптовалута и възможността да загубите всички средства, инвестирани в нея.

Администрацията на сайта Baksman.net не носи отговорност за осигуряване на скоростта на търговия, за финансови загуби, понесени от потребителите, както и за всякакви други действия, извършени от потребителя на този или друг сайт.